ZASADY:
Aby otrzymać nagrodę w promocji „Ekstra kasa aKonto” wystarczy:


Zarejestrować się w promocji
do osiągnięcia 500 rejestracji w Promocji, lecz nie później niż do dnia 15.08.2019 r.1 Możesz to zrobić na 2 sposoby:
  1. Wypełnić powyższy formularz
  2. Wysłać SMS o treści „Promocja” na numer: 664 079 829. Oddzwoni do Ciebie pracownik infolinii promocji i po wyrażeniu odpowiednich zgód, dokona rejestracji przez telefon
Otworzyć Konto Otwarte na Ciebie
w Banku BNP Paribas do dnia 29.08.2019 r. Możesz to zrobić po wypełnieniu formularza, klikając w przycisk „Otwórz Konto” lub w link znajdujący się w mailu potwierdzającym rejestrację w Promocji
Spełnić warunki promocji:
  1. Do końca sierpnia 2019 r. zalogować się do bankowości elektronicznej Pl@net.
  2. W każdym z dwóch kolejnych miesięcy, następujących po tym, w którym pierwszy raz się zalogujesz do systemu bankowości elektronicznej Pl@net, należy wykonać transakcje kartą debetową wydaną do otwartego w tej Promocji Konta na łączną kwotę min. 300zł


1 Rejestracji w promocji „Ekstra kasa aKonto” można dokonać od dnia 08.04.2019 r. do osiągnięcia 500 rejestracji, jednak nie dłużej niż do dnia 15.08.2019 r.
Zapoznaj się z Regulaminem promocji
Uczestnikiem Promocji „Ekstra kasa aKonto” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która otrzymała od Banku zaproszenie do udziału w Promocji oraz jest stroną Umowy o kredyt ratalny na dzień dokonania Rejestracji w Promocji. Promocja „Ekstra kasa aKonto” organizowana jest dla klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o.

KONTAKT:

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Ekstra kasa aKonto” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „„Ekstra kasa aKonto”” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@ekstrakasaakonto.pl. Informacje o promocji „Ekstra kasa aKonto”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie ekstrakasaakonto.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „„Ekstra kasa aKonto”” trwa do osiągnięcia 500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 15.08.2019 r.
Otrzymanie nagrody pieniężnej w wysokości 200 zł w Promocji „Ekstra kasa aKonto” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie ekstrakasaakonto.pl albo podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 08.04.2019 r. do osiągnięcia liczby 500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 15.08.2019 r., a następnie
(ii) w terminie od 08.04.2019 r. do 15.08.2019 r. złożenia wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową „Karta otwarta na Dzisiaj” oraz dostępem do Bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „„Ekstra kasa aKonto”” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcia Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 29.08.2019 r.;
(iii) zalogowania się do systemu Bankowości elektronicznej Pl@net do dnia 31.08.2019 r.
(iv) w każdym z 2 kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu, w którym Uczestnik dokonał logowania do systemu Bankowości elektronicznej Pl@net, wykonania Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł.

Uczestnikiem Promocji „Ekstra kasa aKonto” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która otrzymała od Banku zaproszenie do udziału w Promocji oraz jest stroną Umowy o kredyt ratalny na dzień dokonania Rejestracji w Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).
Konto Osobiste z planem taryfowym Konto Otwarte na Ciebie, o którym mowa w Regulaminie promocji „Ekstra kasa aKonto” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).